​XUYÊN HÀ VIỆT trở thành hội viên hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh

Tháng Mười Hai 07 2015
  • Vào ngày 10/10/2012 tại trung tâm tổ chức hội nghị White Palace, Hội Doanh Nhân Trẻ TP Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ trao giải doanh nhân trẻ xuất sắc 2012 đồng thời cũng là lễ kết nạp hội viên mới vào Hội Doanh Nhân trẻ TP HCM. Đây cũng là hoạt động quan trọng chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 hàng năm.
  • Công ty TNHH Xuyên Hà việt rất vui mừng trở thành hội viên Hội doanh nhân trẻ TP HCM vào ngày 01/05/2012. Tham gia vào hội Xuyên Hà Việt mong muốn cùng các thành viên trong hội giao lưu, giao thương nhất là trong lĩnh vực xây dựng. Đồng thời khẳng định vị trí của doanh nghiệp ở các ngành nghề cùng lĩnh vực.