Huấn luyện an toàn cho kỹ thuật công ty Xuyên Hà Việt

Tháng 7/2015 ,tổng công ty Xuyên Hà Việt đã tổ chức thành công lớp huấn luyện an toàn cho cán bộ nhân viên kỹ thuật.

Sau đây là một số hình ảnh từ lớp huấn luyện:

FullSizeRender (3)

FullSizeRender