Xuyên Hà Việt – Chào mừng Quốc Khánh 2/9 và Thông báo lịch nghỉ lễ